Line separator

KERN VAN DE
AANPAK

Laagdrempelig & toegankelijk (juist ook voor niet sporters), uitdagend, stimulerend, effectief en direct lonend: dat zijn de kernwoorden van onze aanpak.

MISSIE & HISTORIE.

In 2015 zijn we gestart met Healthcoin, omdat we geloofden dat het anders kon in de gezondheidszorg. We waren veel werkzaam in de zorg en zagen de problemen zich opstapelen omdat mensen een chronisch ongezonde leefstijl hebben. Zowel onze klanten (de zorgorganisaties en professionals) als de patiënten zaten echter vast in het reparatiemodel.

 

Wij besloten dat we een model wilden ontwikkelen waarin het voor iedereen letterlijk loont om de gezonde keuze vaker te maken. Uit onze ervaring wisten we wat de invloed van "spel" op gedrag kan zijn en hebben dat gemixt met de opkomst van "draagbare healthtechnologie" en de kracht van beloning (vitaliteitsbudget). Focus op gezondheidswinst dus, voor iedereen!

Onze missie: iedereen gezond!
We zien gezondheid niet als de complete afwezigheid van ziekte maar als het vaker maken van de gezonde keuze. En dit is haalbaar voor iedereen!

BOUWSTENEN VOOR SUCCES.

PARTNERS.

Wij werken samen met partners die zowel landelijk als lokaal impact willen hebben op de gezondheid van de mens. Samen met hen leveren we een rijk aanbod aan gezonde keuzes! Hieronder een greep uit onze partners: